De Lauwersmeer zwemtochten

De Lauwersmeer zwemtochten zijn recreatieve zwemtochten door en om het Lauwersmeer. Het gebied is bijzonder omdat het als Nationaal Park en Dark Sky Park een rijke natuur en afwisselende vegetatie kent. Tot 1969 was het Lauwersmeer nog zout water; de Lauwerszee. 

Er worden gedurende het jaar verschillende trajecten door het meer, het Reitdiep en bij goed weer over de Waddenzee gezwommen. Het evenement kent geen wedstrijdkarakter maar er is tijdwaarneming aanwezig die de tijd opneemt vanaf het startschot tot aan de scanner bij de finish.

Prijsuitreiking

De tochten kennen geen wedstrijdelement, wel is er tijdwaarneming en worden tijden gepubliceerd op deze website. Jaarlijks geldt bij de laatste zwemtocht een prijsuitreiking voor deelnemers die aan alle tochten hebben meegedaan en daarbij de snelste gemiddelden hebben neergezet. Dit geldt voor de in de reglementen genoemde categorieën.

De laatste zwemtocht in het jaar is tevens een wedstrijd voor deelnemers van die tocht, in dezelfde categorieën als eerder genoemd.

Catering

Bij alle tochten zorgt de organisatie voor drinken, fruit en koek bij de start. Bij de finish wordt een snack verzorgd, zoals soep met een broodje, een broodje gehaktbal of een fruitcocktail. Dit is afhankelijk van de horeca gelegenheden bij de finish.

Aanmelding

Inschrijven kan via deze website. Dagaanmelding is niet mogelijk.

Registratie en finish

Wanneer u deelneemt wordt u minimaal een half uur voor de start bij de startlocatie verwacht. Hier is een inschrijfbalie ingericht. Uw aanwezigheid wordt gecontroleerd en er wordt een chip-polsbandje uitgereikt. Bij de finish dient u deze langs de scanner te halen. U ziet uw naam en tijd op het scherm en dat is het teken dat u goed bent geregistreerd. Het polsbandje levert u daarna weer in.

Douchevoorzieningen en kleedruimte

Wij bieden geen douchegelegenheid. Mogelijk kan douchegelegenheid gebruikt worden op de camping bij de finishlocatie, afhankelijk van de locatie en de afspraken met de beheerder.

Er is geen kleedgelegenheid. Toiletvoorzieningen bij de start en finish worden niet geboden. Wij vragen u zich bij de auto om te kleden. Er is een gesloten aanhanger aanwezig bij de start voor uw bagage. Deze aanhanger wordt na de start naar de finish gereden en daar kunt u zelf uw bagage uit de aanhanger halen.

Vervoer en bagage

Bij de startlocaties is parkeergelegenheid. Bij de inschrijving is het mogelijk om bagage in een aanhanger te deponeren. Deze zal naar de finishlocatie gebracht worden. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor vervoer terug naar de startlocatie indien de auto daar geparkeerd staat.

Annuleren of wijzigen route

Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt de organisatie zich het recht voor om een tocht te annuleren. Er geldt dan restitutie van de deelnamegelden voor die afstand. Indien de organisatie het nodig acht kan een route anders ingericht worden afhankelijk van weer en stroming. indien door weersomstandigheden de organisatie genoodzaakt is om de route op een andere datum te verplaatsen dan wordt dat kenbaar gemaakt. Bij annulering door weersomstandigheden wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd.

Reglementen

Zwemmen in open water is bijzonder en brengt meer variabelen met zich mee dan zwemmen in een zwembad. Om de Lauwersmeer zwemtochten veilig te laten verlopen hanteren wij de onderstaande regels. Daarnaast zijn de algemene deelnameregels zoals vermeld op de website www.40mijl.nl van toepassing.

Het is verboden om in de vaargeul te zwemmen, bij overtreding kan de deelnemer van volgende tochten worden uitgesloten. Het is verplicht om altijd, waar van toepassing, aan stuurboordzijde van de vaargeul te blijven. Waar een vaargeul wordt overgestoken hebben beroepsvaart, recreatievaart en andere vaarweggebruikers voorrang.

Zwemmers dienen te allen tijde de aanwijzingen van organisatie en begeleidingsboten op te volgen.

Het is voor alle deelnemers verplicht met zwemboei te zwemmen. De zwemmers zijn verder vrij in de keuze van hun uitrusting en zwemslag. Omdat er verschillende trajecten water gekozen worden is een zwemuitrusting aangepast op de watertemperatuur vereist.

Een badmuts is verplicht, de organisatie stelt deze niet beschikbaar en dient door de deelnemer meegenomen te worden. 

Verlichting in de boei is verplicht indien een tocht plaatsvindt tegen zonsondergang. Afhankelijk van het moment kan de organisatie een tijdslimiet instellen of zwemmers die achterblijven aan boord nemen om veiligheid te waarborgen.

Tijdens iedere tocht zijn meerdere begeleidingsboten aanwezig. Er zijn EHBO en reddingszwemmers aanwezig voor hulpverlening.

Voor deelname geldt een minimumleeftijd van 12 jaar. Deelnemers tussen 12 en 16 jaar moeten tijdens de tochten door een volwassen zwemmer worden begeleid en toestemming hebben van ouder of voogd.

Alle deelnemers dienen een goede conditie te hebben om de tochten te kunnen volbrengen. Indien een hulpverlener of begeleidingsboot het nodig acht dat een deelnemer niet verder zwemt, dan zal deze aan boord worden genomen. Het advies van de tochtcoördinator is daarbij bindend.

Er is geen prijzengeld.

Deelname op eigen risico en verantwoording. Stichting 40Mijl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade.